Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul alım-satım ve inşaat yapımında, hukuki ihtilaflara konu olmasının önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması ve ortaya çıkan hukuki ihtilafların çözümünde destek sunmaktayız.

Hizmetlerimiz

Kamulaştırma Bedel Tespit ve Tescil Davaları, Acele Kamulaştırma Davaları, Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve idari yargıda görülmekte olan Kamulaştırmanın İptaline yönelik davaların takibi ve yürütülmesi

Tapu İptali ve Tescili Davalarının Açılması ve davanın yürütülmesi

Arsa Payı Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Hazırlanması ve Bu Sözleşmeden Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Hazırlanması ve İncelenmesi

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi Hazırlanması ve İncelenmesi

Gayrimenkul Üzerinde Ayni Hak Tesis ve Terkini İşlemlerinin Yapılması