İcra ve İflas Hukuku

Her türlü alacağın tahsilini sulhen sağlayabileceği gibi cebri icra yoluyla ilamlı icra takibi, ilamsız icra takibi, kambiyo senedine dayalı icra takibi, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takiplerinden birine konu ederek çözüme kavuşturur.