7258 Sayılı Kanun: Yasa Dışı Bahis Cezası, Sorgulama ve Affı

İnternetin dünya çapında gelişmesi ile bahis ve şans oyunları da toplumların ilgi odağı haline gelmiştir. İnternetin icadından önce de toplumları önemli ölçüde meşgul eden bahis ve şans oyunları internetin icadından sonra daha da ün kazanmıştır. Böylesine genişleyen bir sektör söz konusu olduğundan devletler duruma el atmak zorunda kalmış ve bazı kurallar koymuştur. Bu kurallardaki kriterleri yerine getirmeyen kişiler, yasa dışı bahis kavramını literatürümüze sokmuştur. Bahis ve şans oyunları sektörü geliştikçe Türk toplumu da ilgi göstermiş ve Türkiye Devleti de düzenleme gereksinimi duymuştur. Bahis ve şans oyunlarını oynama ve oynatma, yalnızca devletin düzenlediği kuralların yerine getirilmesiyle mümkündür. Bu düzenlemelerin başında 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun gelir.

Bu yazımızda 7258 sayılı Kanun’a ilişkin olarak; yasa dışı bahis cezasının e-devlet üzerinden sorgulanmasına değinerek, yasa dışı bahis cezası ne zaman gelir, nasıl öğrenilir, e-devlette görünür mü gibi soruları cevaplandıracağız.

7258 Sayılı Kanun’un Cezası Ne Kadar?

Yasa dışı bahis suçu, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek veya şans oyunlarını lisanssız olarak oynatma suçudur. Lisanslı siteler ve şirketlerin dışında yurt içinde ve yurt dışında futbol ve diğer spor karşılaşmaları üzerinden bahis oynatılırsa yasa dışı bahis suçu meydana gelir. Diğer bir adıyla illegal bahis, 7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 1. Bendinde etraflıca incelenmektedir.

1-a) Ruhsatsız olarak bahis oynatanlar veya buna yer ve imkan sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezası ile cazlandırılır.

1-b) Yurt dışında oynatılan bir bahise, internet vasıtasıyla veya başka bir şekilde erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkan sağlayanlar dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

1-c) Yasa dışı bahis oynatılmasında bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

1-ç) Reklam vererek ya da başka bir şekilde, kişileri bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

1-d) Yasa dışı bahis veya şans oyunlarını oynayanlar 5.000 TL ile 20.000 TL arasında idari para cezası ile cezalandırılır.

7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde sıkça değinilen Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları ne demektir?

Sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları, genellikle spor müsabakalarına dayalı olan ve katılımcıların belirli sonuçlar üzerine bahis oynayabileceği oyun türlerini ifade eder.

Sabit ihtimalli terimi, bahislerin belirli bir oranda önceden belirlenmiş ihtimale göre yapıldığı anlamına gelir. Örnek olarak bir futbol müsabakasında ev sahibi takımın galibiyeti için belirlenmiş bir oran ve bu sonucun gerçekleşme olasılığı verilebilir Müşterek bahis veya şans oyunları ise birden fazla kişinin katıldığı ve bahislerin toplandığı oyunları ifade eder. Katılımcılar, belirli bir sonucun gerçekleşeceğine veya gerçekleşmeyeceğine dair bahis yaparlar. Bu tür oyunlarda, toplanan bahisler sonucunda kazananlara ödüller dağıtılır. Örnek olarak Spor Toto verilebilir.

Özetle, sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunları, spor müsabakaları gibi belirli olaylar üzerine bahis oynama ve katılımcıların kazanç elde etme şansı bulduğu oyun türlerini ifade eder.

Yasadışı Bahis Cezası ve Affı

  • Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçunun Cezası
  • Yurt Dışında Oynatılan Bahisin Türkiye’den Oynanmasına Erişim Sağlama Suçunun Cezası
  • Yasa Dışı Bahis Oynanmasıyla İlgili Olarak Para Nakline Aracılık Etme Suçunun Cezası
  • Reklam Vererek veya Başka Bir Şekilde, Kişileri Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunlarını Oynamaya Teşvik Etme Suçunun Cezası
  • Yasa Dışı Şans Oyunu veya Bahis Oynama Kabahati

Yasa Dışı Bahis Oynatma Suçunun Cezası

Türkiye’de yasal olarak spor bahsi oynatma yetkisine sahip olan devlet kurumu Spor Toto Teşkilat Başkanlığıdır. Bahis oynatma izni verilen kurum ve kişilerin başkanlığın şartlarını yerine getirmiş olmalıdır. Bu izin; fiziksel bahis oynatmak için sabit bayilere, çevrimiçi bahis oynatmak için ise online platformlara verilebilir. Bunların yanı sıra başkanlık belirli iş ortakları veya spor organizasyonlarıyla işbirliği yaparak özel etkinliklere mahsus olmak üzere bahis oynatma izni verebilir.

Yasa dışı bahis oynatma oynatma veya imkan sağlama suçu 7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 1-a bendinde hüküm altına alınmıştır. İlgili madde uyarınca yasa dışı bahis oynatanlar veya buna imkan sağlayanlar 3 ila 5 yıl arasında hapis ve 10.000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır. Görevli mahkeme suçun işlendiği yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

Yurt Dışında Oynatılan Bahisin Türkiye’den Oynanmasına Erişim Sağlama Suçunun Cezası

Suçun gerçekleşebilmesi için failin, yurt dışında oynatılan bahislerin internet veya başka bir yolla Türkiye’den oynatılmasına erişim sağlaması gerekmektedir. Bu suç internet vasıtasıyla gerçekleşebileceği gibi fiziki olarak da gerçekleştirilebilir.

Yurt dışında oynatılan bahisin Türkiye’den oynanmasına erişim sağlama suçu 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1-b bendinde hüküm altına alınmıştır. İlgili madde uyarınca yurt dışında oynatılan bahisin Türkiye’den oynanmasına erişim sağlayanlar 4 ila 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Yasa Dışı Bahis Oynanmasıyla İlgili Olarak Para Nakline Aracılık Etme Suçunun Cezası

Para nakli, paranın bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Bu fiziki bir şekilde olmasının yanı sıra internet vasıtasıyla EFT/Havale hatta Bitcoin gibi kripto paralar vasıtasıyla da mümkün olabilmektedir. Elektronik Para Kuruluşları (Papara vs.) da kapsama alanı içine girdiğinden bu tür kuruluşlardaki hesaplarımızın başka kişilerce kullanılmasına müsaade edilmemesi menfaatimize olacağı kanaatindeyim.

Yasa dışı bahis oynanmasıyla ilgili olarak para nakline aracılık etme suçu 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1-c bendinde hüküm altına alınmıştır. İlgili madde uyarınca yasa dışı bahisle bağlantılı olarak para nakline aracılık edenler 3 ila 5 yıl arasında hapis ve 5.000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır.

Reklam Vererek veya Başka Bir Şekilde, Kişileri Yasa Dışı Bahis ve Şans Oyunlarını Oynamaya Teşvik Etme Suçunun Cezası

Yasa dışı bahis ve şans oyunu reklamları özellikle internette olmak üzere günümüzde sıkça karşımıza çıkmaktadır. Gerçek bir zarar meydana gelmese dahi gerçekleşen suçlara tehlike suçu denilmektedir. Yasa dışı bahis suçunu teşvik etme suçu da bir tehlike suçu olduğundan, suçun gerçekleşebilmesi için teşvikin yerine getirilmiş olması yeterlidir. Örnek verecek olursak, illegal dizi/film sitelerindeki reklamlarda, bazı yüksek takipçili X (Twitter) hesaplarının re postlarında görülebilmektedir.

Reklam vererek veya başka bir şekilde, kişileri yasa dışı bahis ve şans oyunlarını oynamaya teşvik etme suçu 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1-ç bendinde hüküm altına alınmıştır. ilgili madde uyarınca reklam vererek veya başka bir şekilde, kişileri yasa dışı bahis ve şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler 1 ila 3 yıl arasında hapis ve 3.000 güne kadar adli para cezasına çarptırılır.

Yasa Dışı Şans Oyunu veya Bahis Oynama Kabahati

Yasa dışı bahis oynamak suç değil kabahattir. Yani bu fiili gerçekleştiren kişiye hapis cezası ve adli para cezası verilmesi mümkün değildir, ancak idari para cezası verilebilir. İdari para cezasına karşı genel itiraz yolu açıktır. Kabahatler Kanunu’nun 27. Maddesi uyarınca, idari para cezası gerektiren kararın faile tefhim veya tebliğinden başlayarak 15 gün içinde karara itiraz edilebilir. İtirazın reddedilmesi ile de karar artık kesinleşir. İşbu yasa dışı bahis oynamanın cezası en büyük mülki amir tarafından verilmektedir ve itiraz Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılmaktadır. Verilen bu idari para cezasının ödememesi halinde de idare, kolluk kuvvetleri vasıtasıyla cebri icra uygulayarak idari para cezasını yasa dışı bahis oynayan kişiden tahsil eder.

Yasa dışı bahis veya şans oyunu oynama kabahati 7258 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 1-d bendinde hüküm altına alınmıştır. Yasa dışı bahis oynayanlar 5.000 TL ile 20.000 TL arasında idari para cezasına çarptırılır.

7258 Sayılı Kanun m. 5/1’de Sayılan Cezaların Affı

İlgili suçun tekrardan işlenmemesi halinde failin adli para cezasını ödemesiyle af uygulama alanı bulacaktır. Yani failin aynı suçu ikinci kez gerçekleştirmesi durumunda fail hapis cezasına çarptırılacaktır.

Yasa Dışı Bahis Cezası Sorgulama

Yasa dışı bahis oynamak 7258 sayılı Kanun uyarınca kabahat olduğundan idari para cezasını gerektirecektir. İdari para cezasının varlığı ve miktarı e-devletten sorgulanarak öğrenilebilir. E-devletin ilgili sayfasına erişim için tıklayınız. Bu yöntemin yanı sıra idari para cezası olduğundan vergi borcu sorgulaması yapılarak da öğrenilmesi mümkündür.

Yasa Dışı Bahis Cezası Ödenmezse Ne Olur?

7258 sayılı Kanununun 5. Maddesinde sayılan suçların ilk defa işlenmesi durumunda faile adli para cezası verilir. Faile adli para cezasını ödeme emri tebliğ edildiğinde belirli süre verilerek ödeme yapması beklenir. Borcun ödenmemesi durumunda fail kamuya yararlı bir işte çalışmayı kabul ettiğini belirtmelidir. Failin bu iki cezadan da kaçması durumunda cezanın miktarına bağlı olarak fail hapis cezasına çarptırılır. Fail önceki cezaların bir kısmını ödemiş veya belirli bir süre kamuya yararlı bir yerde çalışmış ise hapis cezasında indirim uygulanır.

Failin adli para borcunu ödemediğinden hapis cezasına çarptırılması durumunda, adli para borcunu ödemeyi kabul eder ve ödemeyi gerçekleştirirse hapis cezasından kurtulur.

Yasa dışı bahis oynamak devamında idari para cezasına yol açacaktır. İdari para cezasının ödenmemesi durumunda icra takibi başlatılabilir. Yani idari para cezasının hapis cezasına dönüşmesi mümkün değildir.